Преподаватели

Цонка Николова-гл. учител І-ІV клас; класена ръководител-ІVа клас;

Веска Трендафилова-ст.-учител І-ІV клас; класен ръководител-Іа клас;

Соня Илиева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-Іб клас;

Ралица Симеонова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-Ів клас;

Екатерина Дончева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІа клас;

Надка Бавдрова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІб клас;

Снежана Шимова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІв клас;

Анета Колева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІІа клас;

Мария Станкева-учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІІб клас;

Даниела Спасова-учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІІв клас;

Велка Бачева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІVб клас;

Калинка Стоилова-ст. учител в подготвителна група;

Антоанета Чочова-Гл. учител V-VІІ клас-музика;

Юлия Чорапинова-Ст. учител V-VІІ клас-български език и литература, кл. ръководител-Vа клас;

Надя Сечкова-Ст. учител V-VІІ клас-биология, химия, кл.ръководител-Vб клас;

Надежда Попова-Ст. учител V-VІІ клас-изобразително изкуство, технологии и предприемачество, информационни технологии, кл. ръководител-VІа клас;

Кирил Кьосев-Ст. учител V-VІІ клас-история и цивилзации, български език и литература, кл. ръководител-VІб клас;

Павлина Кьосева-Ст. учител V-VІІ клас-български език и литература, английски език, кл. ръководител-VІІа клас;

Миглена Георгиева-Учител V-VІІ клас-математика, информационни технологии, кл. ръководител-VІІб клас;

Елена Ракиджийска-Ст. учител V-VІІ клас-английски език;

Радка Станоева-Ст. учител V-VІІ клас-математика, физика;

Юлия Малинова-Ст. учител V-VІІ клас-география и икономика;

Вера Ананиева-Ст. учител V-VІІ клас-физическо възпитание и спорт;

Цветомира Абрашкова-Учител ЦОУД І клас-І група;

Цветелина Галенкова-Учител ЦОУД І клас-ІІ група;

Йорданка Стамова-Учител ЦОУД ІІ клас-І група;

Лили Стоянова-Учител ЦОУД ІІ клас-ІІ група;

Николай Николов-Ст. учител ЦОУД ІІІ клас-І група;

Силвия Рикева-Учител ЦОУД ІІІ клас-ІІ група;

Красимира Стойнева-Ст. учител ЦОУД ІV клас;

Анелия Калева-Учител ЦОУД V клас;

Биляна Спасова-Учител ЦОУД VІ клас;

Десислава Станоева-Учител ЦОУД VІ клас;

Ива Пешева-Учител ЦОУД V-VІ клас /сборна група/;

Веселка Ангелова-Ст. учител ЦОУД VІІ клас;

Радмила Христова-Ст. треньор по художествена гиманстика;

Веселин Георгиев-Треньор по тенис на маса.