Преподаватели

Мария Станкева-учител І-ІV клас; класен ръководител-Іа клас;

Велка Бачева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-Іб клас;

Соня Илиева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІIа клас;

Ралица Симеонова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-IІб клас;

Йорданка Стамова-Учител І-ІV клас; класен ръководител- ІIІа клас;

Снежана Шимова-учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІIб клас;

Ивона Димитрова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител ІІIв клас;

Евгения Давидкова- учител І-ІV клас; класен ръководител-ІVа клас;

Даниела Спасова-учител І-ІV клас; класен ръководител-IVб клас;

Георги Христов - учител I-VІІ клас-музика

Миглена Георгиева-Учител V-VІІ клас-математика, информационни технологии, кл. ръководител-Vб клас;

 Биляна Спасова-Учител V-VІІ клас-учител по БЕЛ и АЕ; класен ръководител- Vв клас;

Юлия Чорапинова-Ст. учител V-VІІ клас-български език и литература, класен ръководител-VІа клас;

Надя Сечкова-Ст. учител V-VІІ клас-биология, химия, класен ръководител-VІб клас;

Вера Ананиева-Ст. учител V-VІІ клас-физическо възпитание и спорт; класен ръководител-VІв клас;

Надежда Попова-Ст. учител V-VІІ клас-изобразително изкуство, технологии и предприемачество, информационни технологии, класен ръководител-VІІа клас;

Ива Пешева-Учител V-VІІ клас-математика и физика;

София Шпаковска- Учител V-VІІ клас-английски език;

Юлия Малинова-Ст. учител V-VІІ клас-география и икономика и история и цивилизации;

Красимира Стойнева-Ст. учител ЦОУД I клас;

Цветелина Галенкова-Учител ЦОУД ІI клас-І група;

Цветомира Абрашкова-Учител ЦОУД IІ клас-ІІ група;

Лили Стоянова-Учител ЦОУД ІІI клас-І група;

Иван Стоянов- Учител ЦОУД ІІI клас-ІІ група;

Гергана Василева-Учител ЦОУД IV клас-І група;

Силвия Рикева-Учител ЦОУД IV клас-ІІ група;

Спаска Янева-Учител ЦОУД V клас;

Веселка Ангелова-Ст. учител ЦОУД VI клас;

Анелия Калева-Учител ЦОУД VІI клас;

Лидия Баракова-Педагогически съветник;

Светлана Гогова-Психолог;

Мария Иванова-Логопед;

Здравка Борисова-Ресурсен учител;

Радмила Христова-Ст. треньор по художествена гиманстика;

Веселин Георгиев-Треньор по тенис на маса.