Преподаватели

Мария Станкева-учител І-ІV клас; класен ръководител-Іа клас;

Велка Бачева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-Іб клас;

Соня Илиева-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-ІIа клас;

Ралица Симеонова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител-IІб клас;

Йорданка Стамова-Учител І-ІV клас; класен ръководител- ІIІа клас;

Снежана Шимова-учител І-ІV клас; класен ръководител-ІІIб клас;

Ивона Димитрова-ст. учител І-ІV клас; класен ръководител ІІIв клас;

Евгения Давидкова- учител І-ІV клас; класен ръководител-ІVа клас;

Даниела Спасова-учител І-ІV клас; класен ръководител-IVб клас;

Красимира Стойнева-Ст. учител ЦОУД I клас;

Цветелина Галенкова-Учител ЦОУД ІI клас-І група;

Цветомира Абрашкова-Ст. учител ЦОУД IІ клас-ІІ група;

Лили Стоянова-Ст. учител ЦОУД ІІI клас-І група;

Иван Стоянов- Учител ЦОУД ІІI клас-ІІ група;

Гергана Василева-Учител ЦОУД IV клас-І група;

Силвия Рикева-Ст. учител ЦОУД IV клас-ІІ група;

Надежда Попова-Ст. учител V-VІІ клас-изобразително изкуство, технологии и предприемачество, информационни технологии, класен ръководител-Vа клас;

Ива Пешева-Учител V-VІІ клас-математика и физика; класен ръководител-Vб клас

София Шпаковска- Учител V-VІІ клас-английски език; класен ръководител-VIа клас

Миглена Георгиева-Учител V-VІІ клас-математика, информационни технологии, кл. ръководител-VIб клас;

 Биляна Спасова-Учител V-VІІ клас-учител по БЕЛ и АЕ; класен ръководител- VIв клас;

Юлия Чорапинова-Ст. учител V-VІІ клас-български език и литература, класен ръководител-VІIа клас;

Надя Сечкова-Ст. учител V-VІІ клас-биология, химия, класен ръководител-VІIб клас;

Вера Ананиева-Ст. учител V-VІІ клас-физическо възпитание и спорт; класен ръководител-VІIв клас;

Спаска Янева-Учител ЦОУД V-VII клас - V клас

Веселка Ангелова-Ст. учител ЦОУД V-VII клас - VI клас

Анелия Калева-Ст. учител ЦОУД V-VII клас - VII клас

Георги Христов - учител I-VІІ клас-музика

Юлия Малинова-Ст. учител V-VІІ клас-география и икономика и история и цивилизации;

Лидия Баракова-Педагогически съветник;

Светлана Гогова-Психолог;

Мария Иванова-Логопед;

Здравка Борисова-Ресурсен учител;

Надка Боянова - Библиотекар

Радмила Христова-Ст. треньор по художествена гиманстика;

Веселин Георгиев-Треньор по тенис на маса.