Лятно училище за бъдещите първокласници

Лятно училище за бъдещите първокласници
Лятно училище 2024

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Дупница

Заповядайте на нашето вълнуващо лятно училище за бъдещите ни първокласници, което ще се проведе от 24.06.2024 до 28.06.2024г. Заниманията ще бъдат от 09:00 до 12:00 ч. Очакваме ви! Програма на заниманията в лятното училище юни 2024 година за първокласниците

Понеделник

9:00 – 09:35

Час на класа „Запознаване с учениците – Аз и моето име“

9:45 – 10:20

Математика „Весели цифри“

10:30 – 11:05

ФВС „Моята любима игра“

11:15 - 11:50

Занимания по интереси

11:50 - 12:00

Организация за следващия ден

 

Вторник

9:00 – 09:35

Час на класа „Защо тръгвам на училище?“

9:45 – 10:20

Български език „Весели букви“

10:30 – 11:05

Изобразително изкуство „Моята любима рисунка“

11:15 - 11:50

Спортни дейности

11:50 - 12:00

Организация за следващия ден

 

Сряда

9:00 – 09:35

Час на класа „Какво е седмична програма, междучасие и как се подготвям за учебния час?“

9:45 – 10:20

Български език „Весели думи“

10:30 – 11:05

ФВС „Разглеждане на физкултурния салон“

11:15 - 11:50

Спорт и отдих

11:50 - 12:00

Организация за следващия ден

 

Четвъртък

9:00 – 09:35

Час на класа „Запознаване с правилата в училище. Разглеждане на 1 и 2 етаж.“

9:45 – 10:20

Гатанки и приказки

10:30 – 11:05

ИТ – Работа в компютърния кабинет

11:15 - 11:50

Музика „Аз слушам, пея и танцувам“

11:50 - 12:00

Организация за следващия ден

 

Петък

9:00 – 09:35

Час на класа „Запознаване с правилата в училище. Разглеждане на 3 и 4 етаж.“

9:45 – 10:20

Околен свят „Любимите ми растения и животни“

10:30 – 11:05

ТП „Аз играя и работя“

11:15 - 11:50

Спортни дейности

11:50 - 12:00

Беседа