Новини


Обучения на педагогическите специалисти

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Научи повечеНасоки COVID 19

Насоки за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19 Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Научи повече