Обществен съвет

Обща информация

Председател:
Елена Георгиева-представител на родителите
Членове:
Тодор Петков-представител на финансиращия орган
Лили Станкова-представител на родителите
Роза Коритарова-представител на родителите
Иво Чупетловски-представител на родителите