1 а клас

1 а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Родино Физическо Комп. прогр. ИУЧ Български
2 Български Български Математика Български БЕЛ ИУЧ
3 Музика Математика Български Български МАТ. ИУЧ
4 Математика Техн. предпр. Музика Математика Физическо
5 Изобразително     Изобразително Спортни дейности
  Час на класа        
           
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Родино Физическо Комп. прогр. ИУЧ Български
2 Български Български Математика Български БЕЛ ИУЧ
3 Музика Математика Български Български МАТ. ИУЧ
4 Математика Техн. предпр. Музика Математика Физическо
5 Изобразително     Изобразително Спортни дейности
  Час на класа