1 б клас

1 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Физическо Родинознание Математика Математика
2 Български Български Български Български БЕЛ ИУЧ
3 Математика Български Математика Български Музика
4 Музика Комп. прогр. ИУЧ Изобразително Физическо МАТ. ИУЧ
5 Техн. предпр. Изобразително      
  Спортни дейности Час на класа