1 б клас

1 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Български Физическо Математика Физическо
2 Български Български Български Музика Български
3 Математика Математика Математика Български БЕЛ ИУЧ
4 Изобразително Техн. и предпр. Родино Български МАТ. ИУЧ
5   Час на класа Комп. прогр. ИУЧ Изобразително  
    Спортни дейности