1 б клас

1 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Музика Математика Български Комп. прогр. ИУЧ
2 Техн. предпр. Родино Български Български МАТ. ИУЧ
3 Изобразително Математика Български Изобразително БЕЛ ИУЧ
4 Български Български Физическо Математика Музика
5 Български Физическо     Спортни дейности
  Час на класа