1 б клас

1 б клас

  1 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Родино Математика Български Математика БЕЛ ИУЧ
2 Български Български Български Музика МАТ. ИУЧ
3 Математика Български Математика Български Музика
4 Изобразително Физическо Комп. прогр. ИУЧ Български Техн. и предпр.
5 Спортни дейности Час на класа Изобразително   Физическо
6