2 а клас

2 а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Околен свят АЕ Български Изобразително Български
2 Български Български Български Български БЕЛ ИУЧ
3 Български Математика Математика Математика МАТ. ИУЧ
4 Математика Музика Техн. предпр. Физическо Музика
5 Физическо   Час на класа АЕ Комп. прогр. ИУЧ
          Спортни дейности