2 б клас

2 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително Комп. прогр. ИУЧ Математика Математика АЕ
2 Български Български АЕ Български МАТ. ИУЧ
3 Математика Български Български Родинознание Български
4 Техн. предпр. Математика Български Музика БЕЛ ИУЧ
5 Спортни дейности Музика Физическо   Физическо
    Час на класа