5 б клас

5 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български Физическо Български Изобразително
2 История Музика АЕ Български Изобразително
3 Природа География Български История АЕ
4 Физическо БЕЛ ИУЧ Техн. предпр. Физическо Математика
5 МАТ. ИУЧ Математика Природа Математика География
6 Български АЕ Инф. технологии Музика Български
7 Час на класа Спортни дейности Математика   МАТ. ИУЧ