6 б клас

6 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 АЕ Български Музика Изобразително Математика
2 Математика Български Български Изобразително МАТ. ИУЧ
3 Български Математика Физическо АЕ Български
4 География Природа География Български Инф. технологии
5 Природа История Математика Природа БЕЛ ИУЧ
6 Техн. предпр. Физическо АЕ История Физическо
7 Музика Час на класа   Математика Спортни дейности