6 б клас

6 б клас

  6 б, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физическо Математика Български Български
2 Български Математика МАТ. ИУЧ Физическо Математика
3 АЕ КМИТ Музика КМИТ Техн. и предпр.
4 Изобразително География АЕ АЕ Техн. и предпр.
5 Изобразително Български МАТ. ИУЧ География История
6 История Природа Български Природа Музика
7 БЕЛ ИУЧ Час на класа   Математика Спортни дейности