6 б клас

6 б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Природа БЕЛ ИУЧ Изобразително АЕ АЕ
2 Български История Изобразително История ЧП ИУЧ
3 АЕ Математика Техн. и предпр. Природа КМИТ
4 Математика Физическо Техн. и предпр. Математика Физическо
5 МАТ. ИУЧ КМИТ Математика Български Математика
6 Български Български География Музика Български
7 Музика Час на класа Спортни дейности География