7 а клас

7 а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Математика История Физическо
2 Български Физика МАТ. ИУЧ Биология Биология
3 Техн. предпр. Изобразително БЕЛ ИУЧ Музика Математика
4 Инф. технологии Изобразително Български Математика Български
5 История Български АЕ Физика АЕ
6 География Химия Физическо Български География
7 Химия АЕ Спортни дейности Час на класа