7 а клас

7 а клас

  7 а, сутрин        
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Математика История Математика Математика
2 Физика География Химия Български Български
3 БЕЛ ИУЧ Български Български АЕ Физическо
4 Музика Изобразително Математика Техн. и предпр. БЕЛ ИУЧ
5 История МАТ. ИУЧ Биология География АЕ
6 Математика АЕ Физическо Музика Биология
7   Инф. технологии Час на класа   Спортни дейности