Иновативно училище с CoderDojo България

Иновативно училище с CoderDojo България

През тази учебна година учениците от първи клас ще изучават Компютърно програмиране с учебните програми, разработени от CoderDojo България.