График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година

График за провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година

Български език и литература 14.12.2018 г. /петък/ 14,00 часа;

Математика 15.12.2018 г. /събота/ 9,00 часа;

История и цивилизации 17.01.2019 г. /четвъртък/ 14,00 часа;

Георгафия и икономика 18.01.2019 г. /петък/ 14,00 часа;

Химия и опазване на околната среда 18.01.2019 г. /петък/ 14,00 часа;

Биология и здравоно образование 30.01.2019 г. /сряда/ 14,00 часа;

Техническо чератне 07.02.2019 г. /четвъртък/ 14,00 часа;

"Знам и мога" 26.01.2019 г. /събота/ 9,00 часа