Насоки COVID 19

Насоки COVID 19

01.09.2020 г.

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

https://rio-kyustendil.com/novini/1443-2020-09-01-07-23-21

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет
 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf