Обучения на педагогическите специалисти

Обучения на педагогическите специалисти

Тема: ,,Учене в класната стая и занимания по интереси. Проектно-базирано обучение в групите за целодневна организация на учебния процес“

Период на провеждане на присъствената част на обучението: 10 – 11.06.2022 г., начален час: 9:00 часа.

Продължителност: 32 академични часа, частично присъствена форма

Място на провеждане на присъствената част на обучението: Основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил,

ул. ,,Гладстон“ №2

Организатор: Сдружение ,,Независим учителски синдикат“

Участници: 3 педагогически специалисти.