"Твоят час"

"Твоят час"

"Твоят час"

06.04.2017

 Групи за извънкласни дейности по интереси:

"Дъга многоцветна"-ръководител Надежда Попова

"Здравословен начин на живот-бъди активен" две групи с ръководители Надя Сечкова и Юлия Малинова

"Математиката лесна и интересна"-ръководител Радка Станоева

"Приятели на водата"-ръководител Вера Ананиева

"На мегдана"-две групи с ръководител Снежана Шимова

"Бадминтон-играй и се забавлявай"-ръководител Мария Станкева

Ателие "Направи добро-предай нататък"-ръководител Соня Илиева

Група за обучителни затруднения:

"Математиката-близо и далеч"-ръководител Миглена Георгиева