Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

13.11.2019 год.

На 13.11.2019 год. ученици и учители от 3 ОУ "Г. Делчев", гр. Петрич ни гостуваха и наблюдаваха часовета по компютърно програмиране в 1 и 2 клас /иновацията/