Откриване на учебната 2020/2021 година

Откриване на учебната 2020/2021 година

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

             Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще бъде по следния начин:

 

       На 15.09. 2020 година учениците от I и V клас да бъдат в двора на училището в 9,30 часа.

       Учениците от II, III и IV клас да бъдат в 10,00 часа в класните стаи.

       Учениците от VI и VII клас да бъдат в 10,30 часа в класните стаи.

 

                                                    От ръководството