5 в клас

5 в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Природа Изобразително АЕ Математика
2 Български Физическо Изобразително Математика География
3 Български Математика История БЕЛ ИУЧ Български
4 Математика АЕ Български Български МАТ. ИУЧ
5 Физическо Български Математика Физическо Музика
6 АЕ Музика МАТ. ИУЧ Инф. технологии Природа
7 География Спортни дейности Техн. предпр. Час на класа  
           
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История Природа Изобразително АЕ Математика
2 Български Физическо Изобразително Математика География
3 Български Математика История БЕЛ ИУЧ Български
4 Математика АЕ Български Български МАТ. ИУЧ
5 Физическо Български Математика Физическо Музика
6 АЕ Музика МАТ. ИУЧ Инф. технологии Природа
7 География Спортни дейности Техн. предпр. Час на класа  
           
1 История Природа Изобразително АЕ Математика
2 Български Физическо Изобразително Математика География
3 Български Математика История БЕЛ ИУЧ Български
4 Математика АЕ Български Български МАТ. ИУЧ
5 Физическо Български Математика Физическо Музика
6 АЕ Музика МАТ. ИУЧ Инф. технологии Природа
7 География Спортни дейности Техн. предпр. Час на класа  
           
1 История Природа Изобразително АЕ Математика
2 Български Физическо Изобразително Математика География
3 Български Математика История БЕЛ ИУЧ Български
4 Математика АЕ Български Български МАТ. ИУЧ
5 Физическо Български Математика Физическо Музика
6 АЕ Музика МАТ. ИУЧ Инф. технологии Природа
7 География Спортни дейности Техн. предпр. Час на класа