1 в клас

1 в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български Български Български Български Музика
2 Математика Математика Български Български Родино
3 Изобразително Музика Математика Физическо Български
4 Физическо Техн. предпр. Комп. прогр. ИУЧ Математика БЕЛ ИУЧ
5     Изобразително   МАТ. ИУЧ
          Час на класа
          Спортни дейности