2 в клас

2 в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Родинознание Физическо МАТ. ИУЧ
2 Български Изобразително Математика Математика Български
3 Български Български Техн. предпр. АЕ БЕЛ ИУЧ
4 Музика Български Български Български Музика
5 Физическо АЕ Комп. прогр. ИУЧ Час на класа  
  Спортни дейности